Δομή

Στο ‘τέχνης παίδευσις’ Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν:

  • Ομάδα Ενηλίκων 18 και άνω
  • Νεανική Ομάδα 13-17 ετών
  • Παιδικές Ομάδες
    • Α΄ Παιδική ομάδα  9 -12 ετών
    • Β΄ Παιδική ομάδα  4 – 8 ετών
  • Ομάδα Εκπαιδευτικών
  • Ομάδα Κιναισθητικής

Comments are closed.